LICHTADVIES

Licht zonder kleur in geen licht en kleur zonder licht is geen kleur.
Wij voeren voor een goed lichtadvies altijd als kennismaking een oriënterend gesprek,
bij voorkeur bij u op locatie, om de doelstellingen te bepalen zodat wij balans kunnen aanbrengen in kleurstelling en licht. Vervolgens wordt er door ons een vlekkenplan
gemaakt en wordt de lichtsoort bepaald. Na een tussentijdse evaluatie volgt de definitieve uitwerking tot een lichtplan, een belevingsvoorstel, een compleet lichtadvies
volledig toegespitst op uw specifieke situatie. Lichtplannen maken wij niet alleen voor binnen-, maar ook voor buitensituaties. In onze uitwerkingen maken wij gebruik van de meest actuele lichtberekeningssoftware zodat, mits van toepassing, er wordt voldaan aan de gestelde verlichtingseisen. Mocht dit gewest zijn dan kan van het project ook een 3D impressie gemaakt worden.
In de laatste fase wordt de offerte en het definitieve lichtplan besproken.

_
LICHTPLAN
Een belevingsvoorstel | 
armaturenpositionering | 
armaturenvoorstel | kleurenvoorstel | energieplan

wci315x176-ecn34_overloop_entreewci315x177-ecn1

Bewaren